Τεχνική Υποστήριξη

Νομοθεσία & Ρυθμιστικές Διατάξεις

Η Rentokil ακολουθεί τους κανονισμούς που διέπουν τις δραστηριότητες του παρασιτολογικού ελέγχου στην Ελλάδα. Επιπλέον, ανεξαρτήτως του είδους της επιχείρησής τους βοηθούμε τους πελάτες μας, να λειτουργούν σύμφωνα με όσα ορίζουν οι κανονισμοί Υγιεινής & Ασφάλειας, όπως αυτοί που αφορούν τη χρήση των εντομοκτόνων.

Εμπορικοί Πελάτες

8001141500

Δευτ. - Παρ. 08:30-17:00

Δωρεάν επιτόπου επιθεώρηση (ισχύει μόνο για Αθήνα και Θεσσαλονίκη)

Επικοινωνήστε Μαζί Μας

Κάλυψη των Αναγκών σας