Τεχνική Υποστήριξη

Προστασία του Περιβάλλοντος

Τα παράσιτα μπορεί να προκαλέσουν όλων των ειδών τις ζημιές τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στις οικίες, αλλά όπως έχει δηλώσει η Rentokil σκοπός της είναι η αντιμετώπιση των παρασίτων με τρόπους που να έχουν την ελάχιστη δυνατή επίδραση στο φυσικό περιβάλλον. Ο περιβαλλοντικά φιλικός παρασιτολογικός έλεγχος εμπεριέχεται σ' όλα τα εγχειρήματα και τις δραστηριότητες του τμήματος μας της Έρευνας και Ανάπτυξης και είναι πάντα έκδηλος στις επιτόπου εργασίες μας.

Η Rentokil είναι πρωτοπόρος στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη περίπλοκων και καινοτόμων συστημάτων παρακολούθησης και ανίχνευσης, μειώνοντας έτσι την ποσότητα των τοξινών που επιβαρύνουν το περιβάλλον, αφού πλέον χρειάζεται να ληφθούν περαιτέρω μέτρα μόνο στις περιπτώσεις όπου πράγματι υπάρχει προσβολή από παράσιτα. Επίσης, η Rentokil ακολουθεί τη νομοθεσία και τους κανονισμούς που σχετίζονται με την υγιεινή και ασφάλεια.

Η διαρκής καινοτομία είναι ζωτικής σημασίας για την εταιρεία μας - καθώς τα παράσιτα εξελίσσσονται προσαρμοζόμενα και εκμεταλλευόμενα το περιβάλλον τους, το ίδιο κάνει και η προστασία που προσφέρουμε. Εδώ πάλι η έμφαση είναι στην ελάχιστη επίπτωση για το περιβάλλον. Στη σειρά των συσκευών μας Luminos τα συλληφθέντα ιπτάμενα έντομα εγκλωβίζονται σε περιελισσόμενο φίλμ, ελαχιστοποιώντας έτσι τον κίνδυνο επιμόλυνσης του χώρου από τα μέρη των εντόμων.

Κατεβάστε την Πολιτική μας Προστασίας του Περιβάλλοντος

Εμπορικοί Πελάτες

8001141500

Δευτ. - Παρ. 08:30-17:00

Δωρεάν επιτόπου επιθεώρηση (ισχύει μόνο για Αθήνα και Θεσσαλονίκη)

Επικοινωνήστε Μαζί Μας

Κάλυψη των Αναγκών σας