Τεχνική Υποστήριξη

Πολιτικές Υγιεινής και Ασφάλειας

Η εταιρεία Παρασιτολογικού Ελέγχου Rentokil έχει αναπτύξει έναν αριθμό από πολιτικές που σκοπέυουν στο να προσδώσουν σημαντικά οφέλη στο προσωπικό μας αλλά και στους πελάτες μας.

Η εισαγωγή, σ' αυτού του είδους τις πολιτικές, αλλά και η δέσμευση για την τήρηση τους, συνεισφέρουν σημαντικά στη σταθερή βελτίωση της Εργασιακής Υγιεινής & Ασφάλειας και της Περιβαλλοντικής Προστασίας, πολιτικές που αποβλέπουμε στο να τις υποστηρίξουμε και να τις προάγουμε στον οργανισμό μας. 

Κατεβάστε την Πολιτική Υγιεινής & Ασφάλειας (στα ελληνικά)

Εμπορικοί Πελάτες

8001141500

Δευτ. - Παρ. 08:30-17:00

Δωρεάν επιτόπου επιθεώρηση (ισχύει μόνο για Αθήνα και Θεσσαλονίκη)

Επικοινωνήστε Μαζί Μας

Κάλυψη των Αναγκών σας