Τεχνική Υποστήριξη

Φερομόνες Σκώρου

Περισσότερο Ελκυστικό για τους Σκώρους από ότι τα Αγαθά σας

Φερομόνες

Εάν διατηρείτε μεγάλα αποθέματα εμπορευμάτων στις αποθήκες ή στις εγκαταστάσεις σας τα οποία είναι επιρρεπή σε προσβολή από σκώρο, τότε η απάντηση στον έλεγχο του σκώρου είναι η φερομόνες της Rentokil. Η Rentokil έχει αναπτύξει ένα δόλωμα φερομόνης η οποία τοποθετείται στο εσωτερικό παγίδας με είσοδο μονής κατεύθυνσης και αποτελεί το τέλειο σύστημα για τον έλεγχο και την παρακολούθηση του σκώρου στα αποθηκευμένα προϊόντα. Ο αρσενικός σκώρος προσελκύεται με ιδιαίτερα μεγάλη ένταση από τη φερομόνη και από τη στιγμή που θα περάσει, μέσω της εισόδου μονής κατεύθυνσης της παγίδας, προς στο εσωτερικό της, τότε δεν υπάρχει δυνατότητα διαφυγής του.

Η τακτική παρακολούθηση των παγίδων από τους Τεχνικούς μας ανιχνεύει τα οποιαδήποτε πιθανά προβλήματα σ' ένα πρόωρο στάδιο. Η παγίδα επιτρέπει επίσης να πραγματοποιηθεί από την πλευρά μας η ταυτοποίηση του οποιουδήποτε είδους σκώρου με ακρίβεια και στη συνέχεια μπορεί να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την καταπολέμησή του. Αλλά αν η παγίδα σας παραμείνει άδεια; Αυτό αποδεικνύει ότι δεν υφίσταται σημαντικό πρόβλημα με σκώρο ικανό να σας κάνει να ανησυχήσετε.

Εμπορικοί Πελάτες

8001141500

Δευτ. - Παρ. 08:30-17:00

Δωρεάν επιτόπου επιθεώρηση (ισχύει μόνο για Αθήνα και Θεσσαλονίκη)

Επικοινωνήστε Μαζί Μας

Κάλυψη των Αναγκών σας