Μέτρηση Ημιζωής

Μέτρηση Ημιζωής

Εξήγηση της μέτρησης ημιζωής στη σύλληψη μυγών

Έχουν διατυπωθεί πολλοί ισχυρισμοί σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εντομοπαγίδων ιπταμένων εντόμων και είναι δύσκολο να πει κάποιος ποιά συσκευή είναι η καλύτερη λύση για μια δεδομένη περίπτωση. Για να ξεπεραστεί αυτή η δυσκολία, η Rentokil έχει εφεύρει μια πρότυπη δοκιμή για τη μέτρηση της απόδοσης, επιτρέποντας έτσι την απευθείας σύγκριση διαφορετικών συσκευών μεταξύ τους.

Ανταγωνιστικοί Ισχυρισμοί

Όλοι οι κατασκευαστές ισχυρίζονται ότι οι ηλεκτρικές τους εντομοπαγίδες ιπταμένων εντόμων είναι οι καλύτερες, όμως δεν υπάρχει ένα κοινό πρότυπο για μέτρηση της αποτελεσματικότητάς τους και αντ' αυτού χρησιμοποιούν διάφορους άλλους τρόπους για οδηγό:

  • Κάποιοι κατασκευαστές εκφράζουν την απόδοση σε σχέση με την κατανάλωση ενέργειας (π.χ. δύο λαμπτήρες 36W) αλλά αυτό δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε ένταση της UV ακτινοβολίας που εκπέμπεται από τη συσκευή, ενώ υπάρχουν και πολλοί άλλοι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση
  • Άλλοι εκφράζουν την αποτελεσματικότητα σε σχέση με το εμβαδόν του χώρου (π.χ. 80 τετραγωνικά μέτρα) αλλά αυτό έχει να κάνει περισσότερο με το μάρκετινγκ παρά με την επιστήμη - υπάρχει ένας πολύπλοκος σύνδεσμος που συνδέει την ένταση της UV ακτινοβολίας που εκπέμπει η συσκευή με το βαθμό προσέλκυσης των ιπταμένων εντόμων και αυτός ο οδηγός δεν είναι χρήσιμος.
  • Πέραν αυτών υπάρχουν πολλοί ανταγωνιστικοί ισχυρισμοί σχετικά με το σχεδιασμό των συσκευών συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ανακλαστήρων, της χρήσης διαφορετικών υλικών για την κατασκευή των καλυμμάτων και τη θέση τοποθέτηαης των κολλωδών επιφανειών. Όλοι αυτοί οι παράγοντες έχουν κάποια επίδραση, χωρίς να είναι, συχνά, τόσο σημαντική όσο παρουσιάζεται.

Στην πραγματικότητα, ο μοναδικός τρόπος μέτρησης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας μιας συσκευής είναι να δοκιμαστεί πόσο γρήγορα συλλαμβάνει μύγες, όταν αυτές απελευθερώνονται σε ελεγχόμενο περιβάλλον. Αυτό αποτελεί τη βάση των δοκιμών της Rentokil όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των εντομοπαγίδων ιπταμένων εντόμων.

Η Μέτρηση της Ημιζωής

Η δοκιμή της Rentokil βασίζεται στην απελευθέρωση 100 κοινών μυγών (Musca domestica) σε πρότυπο δωμάτιο δοκιμών και μετά στην μέτρηση των μυγών που συλλαμβάνονται σε τακτά διαστήματα, κατά τη διάρκεια περιόδου επτά ωρών. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται τουλάχιστον για έξι φορές ώστε να διασφαλιστεί ότι έχει καταγραφεί διαχρονικά η συνολική απόδοση των συσκευών καθόλη τη διάρκεια των επιμέρους δοκιμών.

Ενώ αυτό μπορεί να παρουσιαστεί ως γράφημα, είναι δύσκολο να γίνουν ουσιώδεις συγκρίσεις μεταξύ πολλαπλών συσκευών , κι έτσι, η Rentokil έχει έχει αναπτύξει την έννοια της μέτρησης της Ημιζωής - που αντιπροσωπεύει τον χρόνο που χρειάζεται για τη σύλληψη του 50% των μυγών που απελευθερώνονται στο δωμάτιο δοκιμής.

Με άλλα λόγια, αυτό είναι το μέσο προσδόκιμο ζωής μιας μύγας που απελευθερώνεται στο δωμάτιο πριν συλληφθεί από την εντομοπαγίδα ιπταμένων εντόμων. Όσο χαμηλότερη είναι η Ημιζωή, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η συσκευή.

Δοκιμές της Σειράς Luminos της Rentokil

Η Rentokil έχει χρησιμοποιήσει αυτήν την αυστηρή διαδικασία στις δοκιμές για να αναπτύξει και να ενισχύσει περαιτέρω τη σειρά των εντομοπαγίδων ιπταμένων εντόμων Luminos ώστε να εξασφαλιστεί το μέγιστο επίπεδο αποτελεσματικότητας των συσκευών στις διαφορετικές διαβαθμίσεις των τιμών.

Έρευνα και Ανάπτυξη

Η Rentokil διεξάγει τακτικά δοκιμές σ' όλες τις εντομοπαγίδες ιπταμένων εντόμων χρησιμοποιώντας μια επιστημονική μέθοδο η οποία διασφαλίζει ότι οι συσκευές είναι αποδοτικές και αποτελεσματικές. Οι δοκιμές των μυγοκτόνων διεξάγονται από ειδικούς στους αποκλειστικούς χώρους δοκιμών στο Ευρωπαϊκό Τεχνικό Κέντρο της Rentokil στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Παρακαλούμε επισκεφθείτε αυτή τη σελίδα σε μεταγενέστερη ημερομηνία για επιπλέον πληροφόρησή σας σχετικά με τις δοκιμές ημιζωής και τις μετρήσεις της απόδοσης των εντομοπαγίδων ιπταμένων εντόμων της Rentokil.

Εμπορικοί Πελάτες

8001141500

Δευτ. - Παρ. 08:30-17:00

Δωρεάν επιτόπου επιθεώρηση (ισχύει μόνο για Αθήνα και Θεσσαλονίκη)

Επικοινωνήστε Μαζί Μας

Πλοηγηθείτε σ'αυτή τη Σελίδα

Κάλυψη των Αναγκών σας

Κάλυψη των Αναγκών σας