Τεχνική Υποστήριξη

Εντομοπαγίδες Ιπταμένων Εντόμων Luminos

Αποτελεσματική Καταπολέμηση Μυγών

Οι Εντομοπαγίδες Ιπταμένων Εντόμων Luminos χρησιμοποιούν είτε τη μοναδική τεχνολογία εγκλωβισμού σε περιελισσόμενο φίλμ είτε την κολλώδη επιφάνεια για τη γρήγορη και αποτελεσματική σύλληψη και εξολόθρευση των μυγών και των ιπταμένων εντόμων εν γένει.

Οι εντομοπαγίδες ιπταμένων εντόμων είναι κατάλληλες για χρήση σε μία ποικιλία εσωτερικών χώρων στους οποίους οι μύγες είναι ανεπιθύμητες, αλλά και σε ένα μεγάλο εύρος βιομηχανιών με συγκεκριμένες απαιτήσεις για αποτελεσματική καταπολέμηση μυγών.

Επαυξημένη Καταπολέμηση Ιπταμένων Εντόμων

Αντίθετα με τις συμβατικές συσκευές, οι ηλεκτρικές Εντομοπαγίδες Ιπταμένων Εντόμων Luminos για εσωτερικούς χώρους, διατηρούνται καθαρές σε μεγάλο βαθμό και περιορίζουν την εξάπλωση των βακτηριδίων. Δεν υπάρχει δίσκος σύλληψης, δεν δημιουργείται ακαταστασία, χωρίς άλλα προβλήματα λόγω της παρουσίας των μυγών. Η αποτελεσματικότητα και ο σχεδιασμός της κάθε συσκευής ξεχωριστά επιτρέπει στους πελάτες να συμμορφώνονται με όλες τις νομικές απαιτήσεις και τους κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας.

Δοκιμές Εντομοπαγίδας Ιπταμένων Εντόμων

Για να διασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση σ' όλη τη σειρά των εντομοπαγίδων ιπταμένων εντόμων, η Rentokil τις υποβάλλει σε μια σειρά από δομικές, χρησιμοποιώντας την επιστημονική Μέτρηση Ημιζωής. Αυτή η μέθοδος μετρά το πόσο γρήγορα μια εντομοπαγίδα ιπταμένων εντόμων συλλαμβάνει το 50% των μυγών που βρίσκονται σε ένα συγκεκριμένο χώρο και χρησιμοποιεί αυτή τη μέτρηση σαν μέτρο της συνολικής αποτελεσματικότητας. Για περαιτέρω πληροφόρηση, παρακαλούμε επισκεφθείτε τις επιμέρους σελίδες εντομοπαγίδων ιπταμένων εντόμων.

Εκτός από την γκάμα των Εντομοπαγίδων Ιπταμένων Εντόμων της Rentokil, προσφέρουμε και άλλες υπηρεσίες ελέγχου των εντόμων, συμπεριλαμβανομένης της μόνωσης από Έντομα.

Σειρά Εντομοπαγίδων Ιπταμένων Εντόμων Luminos

 

Εικόνα του Μυγοκτόνου Luminos Sapphire της Rentokil

Luminos Sapphire - Διακριτική καταπολέμηση μυγών ειδικά σχεδιασμένη για τοποθέτηση σε σημεία υψηλής επισκεψιμότητας. Μάθετε περισσότερα για την Εντομοπαγίδα Ιπταμένων Εντόμων Luminos Sapphire.


 

Εικόνα του Μυγοκτόνου Luminos 1 της Rentokil

Luminos 1 - Οικονομική λύση καταπολέμησης μυγών σχεδιασμένη για τοποθέτηση σε χώρους χαμηλού κινδύνου. Μάθετε περισσότερα για την Εντομοπαγίδα Ιπταμένων Εντόμων Luminos 1.

 


Εικόνα του Μυγοκτόνου Luminos 3 της Rentokil

Luminos 3 - Αποτελεσματική καταπολέμηση ιπταμένων εντόμων για τοποθέτηση σε χώρους μέτριου κινδύνου. Μάθετε περισσότερα για την Εντομοπαγίδα Ιπταμένων Εντόμων Luminos 3.

 


Εικόνα του Μυγοκτόνου Luminos 4 της Rentokil

Luminos 4 - Η βέλτιστη καταπολέμηση ιπταμένων εντόμων για περιπτώσεις με πολύ μικρή ανοχή στα ιπτάμενα έντομα. Μάθετε περισσότερα για την Εντομοπαγίδα Ιπταμένων Εντόμων Luminos 4.

Εμπορικοί Πελάτες

8001141500

Δευτ. - Παρ. 08:30-17:00

Δωρεάν επιτόπου επιθεώρηση (ισχύει μόνο για Αθήνα και Θεσσαλονίκη)

Επικοινωνήστε Μαζί Μας

Πλοηγηθείτε σ'αυτή τη Σελίδα

Κάλυψη των Αναγκών σας

Κάλυψη των Αναγκών σας