Τεχνική Υποστήριξη

Υπηρεσία Επιθεωρήσεων με Εκθέσεις Αναφοράς της Rentokil

RIRS

Στη σύμβαση αναφέρεται ο ετήσιος αριθμός των επιθεωρήσεων (συνήθως τέσσερις φορές ετησίως) και προσδιορίζονται οι περιοχές των εγκαταστάσεων που καλύπτονται. Οι επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται από τους εξειδικευμένους γεωπόνους μας. Μετά από την κάθε επιθεώρηση οι γεωπόνοι μας θα σας υποβάλλουν μία πλήρη έκθεση αναφοράς με τα ευρήματα καθώς και τις συστάσεις ή προτάσεις τους.

Εμπορικοί Πελάτες

8001141500

Δευτ. - Παρ. 08:30-17:00

Δωρεάν επιτόπου επιθεώρηση (ισχύει μόνο για Αθήνα και Θεσσαλονίκη)

Επικοινωνήστε Μαζί Μας

Κάλυψη των Αναγκών σας